søndag 7. mars 2010

H-alfa-bilder tatt av Bjarte, 04. mars 2010

Nedenfor er to bilder som Bjarte tok av Solen, gjennom Vitensenterets solteleskop. Det ene bildet (med farge) er noe mer behandlet. Fine detaljer er å se. Klikk på bildene for å se dem i større oppløsning.

fredag 5. mars 2010

Forsøk på H-alfa-foto, 04. mars 2010

Dette er et utklipp av et bilde jeg tok med håndholdt kamera foran okularet, gjennom Vitensenterets H-alfa-kikkert. Det viser protuberansene på nord-nord-østkanten beskrevet i rapporten nedenfor. Bildet er ikke veldig skarpt, og de var visuelt vesentlig bedre oppløst. Men vi ser - fra venstre mot høyre - at de blir progressivt større.

torsdag 4. mars 2010

Solobservasjon, 04. mars 2010

Tommy, Bjarte og Eric var på taket til Vitensenteret i Sandnes og observerte med senterets 0,5Å 90mm H-alfa solfilter påmontert en Televue NP-101. Flere av de ansatte kom også og så. Seeingen var for det meste bra i perioden undertegnede var der, fra rundt kl. 14.00 til kl. 15.40. Bjarte gjorde også noen vellykkede fotoforsøk.

Vi kikket for det meste ved 39x forstørrelse og også ved 54x. Ved bruk av litt tid var det åpenbart at den røde solskiven var full av intrikate, tynne, ruglete mørke detaljer. Noen av disse var mer utpregede enn andre. Nær nordsiden av skiven var en lengre, tynn mørk strek formet som en krok. Nær sydsiden var et par lyse, strukturerte protuberanser synlige godt innenfor kanten. På nord-nord-østre kant stakk det ut 4 røde protuberanser som lå nær hverandre, den neste større enn den forrige. De så ut som busker, med "stilker" som gikk ut fra kanten av solskiven. De var noe brokkoli-formet, og var hver for seg oppløst i filamentære detaljer. På søndre kant var et par andre protuberanser, en lys og en mye svakere. De endret formen i løpet av observasjonsperioden. En av protuberansene vi så var separert fra solskiven ved ett tidspunkt – dvs. det var mørkt mellom randen av skiven og protuberansen. Hovedinntrykket var av et vell av skarpe, men subtile, detaljer. En av de mer tydelige strukturene på skiven hadde et "turbulent / krøllete" utseende.

Et flott solteleskop (filter), og gøy at solen har begynt å vise aktivitet igjen.